Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid
Continu Professionals

Datum: 24 juni 2022 versie 1.0

Visie op diversiteit en inclusie
Wil je bij ons of met ons werken? Dan mag je van Continu Professionals een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons. Ons statement is duidelijk: wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Hiermee dragen we bij aan een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft. Daarnaast geloven wij dat diversiteit in de groepen die wij aan ons verbinden een positief effect heeft op onze organisatie. En op de samenleving als geheel.

Non-discriminatie
Continu Professionals discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte of enige andere irrelevante grond. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het vinden en behouden van een baan. Bij het aannemen van mensen kijken wij alleen naar iemands vaardigheden, competenties en talenten. Dat is waar het om draait.

Naleving gelijke behandeling

Met een statement alleen zijn we er nog niet. Hoe zorgen wij er dan voor dat we iedereen ook in de praktijk gelijke kansen geven? Alle medewerkers die in hun werk te maken krijgen met het opstellen van vacatures, lezen van cv’s en het voeren van sollicitatiegesprekken krijgen in ons opleidingsplatform een learning aangeboden. We behandelen de naleving van een oordeelvrij wervings- en selectieproces bij de training vacatureteksten schrijven. Met het schrijven en beoordelen vanuit inhoud zorgen we dat we allemaal werken volgens waarden die ons in de kern met elkaar verbinden.

We vinden het belangrijk om onze medewerkers niet alleen te informeren en trainen. We toetsen structureel op naleving van het beleid zodat we weten hoe medewerkers reageren op discriminerende verzoeken en het handelen wordt geëvalueerd. Met deze werkwijze krijgen we niet alleen inzicht waar we nog beter moeten bijsturen of optreden maar wordt de medewerker ook direct ’on the job’ getraind.

Het monitoren van de naleving van onze werkwijze kunnen we niet alleen. Daarom hebben we een meldpunt voor het melden van (vermoedens van) ongelijke behandeling. Je kunt jouw melding doorgeven via j.oomen@continu.nl. Jaap Oomen, onze Compliance & Data Protection Officer gaat de melding onderzoeken en komt samen met jou tot een oplossing die beide partijen recht doet.

Uiteraard stellen wij het ook op prijs als je ideeën of verbeteringen wilt doorgeven via mail om diversiteit en gelijke behandeling nog beter op de kaart te zetten.